Meat BBQ Menu Buffet 345K (hơn 45 món) dành cho cả Lẩu & Nướng: