Meat BBQ Menu Buffet 269K (hơn 40 món) dành cho Lẩu & Nướng: